Om ECPATECPAT är en barnrättsorganisation vars vision är en värld utan barnsexhandel. Organisationens ändamål är att genom informations-, opinions- och påverkansarbete samt samverkan med andra parter, bidra till att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel, dvs barnsexturism, barnpornografi och människohandel med minderåriga för sexuella syften.

Barnsexhandel är ett omfattande globalt och nationellt problem som finns i praktiskt taget alla länder inkl Sverige, och som utgör ett hinder för individers, familjers och samhällens utveckling. ECPAT fokuserar på efterfrågan som den viktigaste drivkraften: utan barnsexköpare inga offer - även om det finns barn i fattigdom eller annan utsatthet. Denna analys leder till fokus på åtgärder här i Sverige för att motverka svenskars efterfrågan på sex med barn, och detta fokus är ett mycket viktigt komplement till andra aktörers fokus på direkta insatser för offren för barnsexhandeln.

ECPAT Sverige har 90-konto och verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Hämta ECPATs mobilapp i Appstore eller Android Market.
Följ ECPAT Sverige på Facebook och Twitter.
                                                           ECPAT SverigeTillbaka